Szanowni Państwo!

Z przyjemnością witamy Państwa w gronie Klubu Hodowców Arion.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem.

 

 

 

Regulamin Klubu Hodowców Arion

(z uzupełnieniem z dn. 12.11 2013)

 

 

 

1. Siedzibą Klubu Hodowców Arion jest Grodzisk Mazowiecki 05-825, ul. Chrzanowska 21/25.
2. Klub Hodowców Arion, zwany dalej Klubem, został powołany przez Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o. jako instytucja wspierająca rozwój kynologii w Polsce poprzez ułatwienie swoim członkom zaopatrywania się w karmę ARION oraz inne produkty dla zwierząt rozprowadzane przez Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o. na preferencyjnych warunkach oraz promowanie działalności hodowlanej prowadzonej przez zrzeszonych w ramach Klubu hodowców.
3. Klub nie ma osobowości prawnej i działa jedynie na mocy delegacji uprawnień Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o.
4. Członkiem klubu może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, zajmujący się hodowlą zwierząt towarzyszących.
5. Terenem działalności klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Członkostwo w klubie rozpoczyna się w momencie odbioru pierwszego zamówienia klubowego i otrzymania numeru klienta, nadawanego przez TROUW, stanowiącego równocześnie login umożliwiający korzystanie z opcji dostępnych w Strefie Klienta portalu internetowego Klubu.
7. Zamówienia produktów dostępnych w klubie składać można telefonicznie, sms, mailowo lub faxem.
8. Czas realizacji zamówienia wynosi maksimum 5 dni roboczych. Przesyłka zamówionych produktów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty przesyłki przejmuje na siebie w całości wysyłający.
9. Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość dostarczonej mu przez kuriera przesyłki w celu upewnienia się, czy jest zgodna z zamówieniem oraz czy dostarczony produkt nie zawiera uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Reklamacje dotyczące powyższych sytuacji będą rozpatrywane tylko w razie ich podniesienia przez Klienta przy odbiorze towaru od kuriera. W przypadku stwierdzenia niezgodności, Klient ma obowiązek w obecności kuriera sporządzić pisemnie protokół opisujący zaistniałą sytuację.
10. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od czasu ich zgłoszenia przez klienta oraz dostarczenia niezbędnej dokumentacji.
11. Klub zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia:
a) złożonego poprzez osobę niezrzeszoną w ramach Klubu Hodowców Arion,
b) złożonego przez hodowcę, który wcześniej z nieuzasadnionych przyczyn nie odebrał zamówionego towaru
12. Członek klubu ma prawo do:
a) zakupu nieograniczonej ilości karmy ARION w preferencyjnej cenie, każdorazowo ujętej w Cenniku, przy czym datą rozstrzygającą jest moment złożenia zamówienia,
b) bezpłatnego otrzymywania od klubu wyprawek dla szczeniąt, urodzonych w jego hodowli,
c) pełnego korzystania z opcji dostępnych po zalogowaniu w Strefie Klienta portalu klubu, w szczególności:
- promocyjnych ofert zakupu produktów marki Arion,
- umieszczania ogłoszeń związanych z prowadzoną działalnością hodowlaną,
- umieszczania opisu prowadzonej hodowli,
- informowania o spodziewanych miotach, itp.
13. Wyprawki dla szczeniąt przysługują członkom klubu w ilości zgodnej z liczbą szczeniąt. Warunkiem uzyskania prawa do wyprawki jest dostarczenie do klubu Karty Miotu wystawionej przez Związek Kynologiczny w Polsce.  Ilośc karmy, przyslugujaćej w wyprawkach Hodowcy, nie moze przekraczać połowy wagi karmy zamówionej przez Hodowcę w ciagu 3-miesiecznego okresu rozliczeniowego. Do zamówienia wyprawki nie jest konieczne równoczesne zamówienie karmy marki ARION, o ile członkostwo hodowcy w klubie wcześniej nie ustało.
14. Członkostwo w klubie wygasa:
a) automatycznie, w sytuacji braku zamówienia w ciągu 3 (trzech) miesięcy od daty realizacji ostatniego zakupu,
b) z chwilą pisemnej rezygnacji hodowcy.
15. Warunkiem wznowienia członkostwa w klubie jest ponowne zamówienie karmy za pośrednictwem klubu.
16. Dane osobowe członków klubu przechowywane będą w archiwum dla celów związanych z funkcjonowaniem klubu oraz realizacją zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 roku "O ochronie danych osobowych" i w żadnym wypadku nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Każdy z członków klubu ma pełne prawo do wglądu we własne dane osobowe oraz możliwość ich zmiany, zgodnie z ustawą z 18. lipca 2002 r. "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".
17. Członkostwo w Klubie Hodowców Arion jest równoznaczne ze znajomością oraz akceptacją powyższego Regulaminu.

 

 

Z poważaniem,

koordynator KHA,

 

Adam Janowski.